Hakkımda

Klinik Psikolog

Esra Pehlivanlı

Yetişkin, Çift Terapisi & Ebeveyn Danışmanlığı

Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi, ODTÜ Gelişim Labı ve Research Maze Şirketinde gönüllü stajlar yaptım.

Lisans eğitimim sırasında Dr. Öğr. Üyesi Gözde İkizer’in danışmanlığında ”Kırsalda ve şehirde yaşayan çiftlerin evlilik doyumu ve erken dönem uyumsuz şemalarının incelenmesi” adlı makaleyi yazdım ve makale Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 38. sayısında yayımlandı.

Uzmanlık eğitimimi İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Yetişkin Alt Dalı’nda ”İlişki Doyumu, Benlik Kurgusu ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişki” adlı tezle tamamladım. Uzmanlık eğitimimde, İstatistik dersi kapsamında ”Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kadın Cinselliği ile Utanç ve Suçluluk Duyguları: Eğitim Düzeyinin Aracı Rolü Var Mı?” adlı araştırmayı yaptım.

Maya Vakfı ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı‘nda gönüllü çalışmalarıma devam etmekteyim. World Human Relief ekibinde ise şiddet ve travma önleme çalışmalarına ve psikososyal destek projelerinde gönüllü olmaya devam etmekteyim. 

2021-2022 yıllarında Mak Psikoloji’de klinik psikolog olarak çalıştım. Şu anda kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Dünyanın her yerinden çocuk, ergen & yetişkinlerle yüz yüze/online olarak psikoterapi seanslarının yanı sıra grup terapileri ve bağ odaklı ebeveyn eğitimleri yürütmekteyim. Bu eğitim kapsamında kurumsal danışmanlık da vermekteyim. Salus Mental platformunda da klinik psikolog olarak yer almaktayım.

Üniversite yıllarımdan itibaren Latin danslarıyla ilgilendim. Daha sonra yolum Sanat Psikoterapileri Derneği’nin Dans-Hareket Terapisi Çalışma Grubu’yla kesişti ve sanatla olan ilk ilişkim burada başladı. İnsanın iyi oluş halinde beden ve sanatın önemli olduğuna inanmaktayım. Yaratıcı eylem anlamına gelen poiesis kavramı mesleki repertuarımda önemli bir yerde durmaktadır. Sanat benim için, terapide kişinin getirdiklerine ses vermek, ifade edebileceği bir alan açmak ve yeni varoluş olasılıklarına bakmaya fırsatlar sunan bir yerdedir. Almış olduğum mesleki eğitimlerin yanında kendi büyüme sürecimde etkili olan çalışmalara da devam ediyorum. Buradan hareketle benimsediğim ekoller ve çalıştığım her bireyin yolculuğunun biricikliğinin farkında olarak seanslarımı yürütmeye özen gösteriyorum.

Katıldığım Eğitimler

Varoluşçu Akademi, Temel ve İleri Aşama Varoluşçu Analiz Eğitimi

Mindfulness Institute, 8 haftalık Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı

Doğan Şahin, Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi Seminerleri

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, Aile ve Evlilik Terapisi I. Düzey, II. Düzey ve Süpervizyon Eğitimi

Stan Tatkin, PACT® (A Psychobiological Approach to Couple Therapy) Giriş Eğitimi

World Human Relief, Uluslararası Travma Programı

Dr. Sonia Gomes, Doğum / Doğum Öncesi Psikobiyolojisi ile Kolektif Travma Eğitimi

Gail Dines, Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek Eğitimi

Uzm. Psk. Tuğçe Bağcı, Terapide Genogram Kullanımı Eğitimi

Donna Jackson Nakazawa, Kesintiye Uğrayan Çocukluk Webinarı

Dr. Lawrence Cohen, Oyuncu Ebeveynlik Atölyesi

Byron Norton & Nilüfer Devecigil, 1. ve 2. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi 

Dr. Şeyma Çavuşoğlu, Sanat Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonları

Didem Çaylak van Zuijlen, Somatik Deneyimleme (SE) Giriş Semineri

Attachment Parenting International (API), Barbara Nicholson ve Lysa Parker, Bağ Odaklı Ebeveyn Eğitmenliği

Kli. Psk. Olcay Güner & Kli. Psk. Nur Dinçer Genç, Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapisi ve Kısa Bilişsel Müdahalelerin Kullanımı

Expressive Arts Institute İstanbul (EXA), Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimi (devam ediyor)

Dr. Hakan Kızıltan, Dinamik Psikoterapi Eğitimi (devam ediyor)

Yayın

Pehlivanlı, Esra ve Gözde İkizer (2020). “Kırsal ya da Kentsel Bölgelerde Evlilik: Evlilik Doyumu ve Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Üzerine Bir İnceleme”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 21, S. 38, s. 361-395. doi: 10.21550/ sosbilder.593401