Bireysel I Online Danışmanlık

Amacım, kendini tanıyıp anlama ve hayalindeki hayatı adım adım yaratma yolcuğunda bilgi birikimi ve deneyimlerimle sana yardımcı olmak ve psikoterapiyi ulaşılabilir hale getirebilmek. Varoluşçu ekolde doyumlu bir yaşamın izini sürmenizde size eşlik ediyor olacağım. Uygun koşulları bir araya getirme ve şehirle sınırlı kalmadan yurt içi ve yurt dışında insanlara erişilebilir olmak adına online psikoterapi ve atölyeler yaparak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

Varoluşçu Psikoterapi

Varoluşçu Psikoterapide kendini bilmek, kendini tanımak bir hedef değildir. Dünyada kendini bilen ve tanıyan, ve de kendini bilmeyen ve tanımayan insanlar olmak üzere ayrılmış iki grup yoktur. Ama her birimiz için mümkün olan iki ayrı var olma hali vardır;  kendini bilmeye ve tanımaya devam eden ve de kendini bilmekten ve tanımaktan uzak olan. 

Varoluşçu psikoterapide danışanlar felsefenin de yardımıyla nasıl bu kendini bilme ve tanıma yolunda kalabileceklerine dair temel bir duruş kazanırlar. Bu duruşun içerisinde belirtiler yok olur, sadece sıkıntılara dönüşür, hayat ise dalgalarında boğulunan bir okyanustan, dalgaları üzerinde sörf yapılan canlı ve aktif bir mücadeleye dönüşür. Doyum veren bir mücadeleye.

Varoluşçu psikoterapide amaç, insanların daima hayatlarına dair daha net olmaları ve daha farkında yaşamalarıdır. Amaç, insanların kendilerini diğer insanları ve fikirleri daha iyi anlayabilmeleridir ve bu anlayışı optimal seviyeye taşıyana kadar artırmak ve genişletmektir. Terapistin amacı bariz veya gizli yollardan danışanı birtakım yerleşik yorum kalıplarına sıkıştırmaktan ziyade, açık görüşlü ve meraklı bir tavırla danışanın gerçeği arayışında danışanla birlikte çalışmaktır.

Varoluşçu ekol, doygun bir şekilde yaşamanın yolunun, hayatın zorlukları ve sınırlarıyla yüzleşmek olduğunu söyler. Varoluşçu terapi, kendinizi ve yaşam koşullarınızı netleştirmeyi; zorlandığınız yaşam krizleri ve ilişkileri anlama konusunda yardımcı olmayı hedefler.

Varoluşçu çalışmalar kişinin değer ve inanışlarını açığa çıkarmayı ve anlamayı, ve de daha önce söylenmemiş ve örtülü olanı aşikar kılmayı hedefler. İnsan varoluşunun kısıtlarını ve çelişkilerini kabul ederek, kişinin daha kasıtlı, daha otantik ve daha amaçlı yaşamasını araştırır. 

Varoluşçu terapide, danışanın semptomlarına odaklanmak yerine,  bu belirtilerin ortaya çıktığı genel bağlam araştırılır ve keşfedilmeye çalışılır. Bu genel bağlam danışanın hayatının tamamıdır. İyileştirmek veya tedavi değil. Danışanın kendi varoluşunu veya daha günlük dille hayatını anlaması ve tanıması amaçtır.  Burada terapist, bu betimlemeye rehberlik etmektedir.  Bu betimlemenin, beraberinde kişinin hayatına dair daha geniş bir anlayış ve hayatın vazgeçilmez gerginliklerinde daha cesaretle kalarak yaşamayı getireceğine inanılır.  

Varoluşçu terapiler ucu açık ve uzun dönemlidir. Fakat bu süre danışanın ihtiyacına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Aile ve Evlilik Terapisi

Genel Sistem Teorisi ve Minuchin, Bowen, Satir Aile Terapisi Yaklaşımları çerçevesinde Fışıloğlu’nun kendi geliştirdiği eşler için İlişki Pusulası Modelini ve Stan Tatkin’in PACT yaklaşımını kullanmaktayım.

Çalışma Konuları:

Eşle yaşanan ilişki sorunları:

  • Yeni evli eşler
  • Bebekli eşler
  • Ergenlik döneminde çocuğu olan eşler
  • Çocukları büyümüş eşler
  • Kendi anne-babalarının sorunları ile ilgili sorun yaşayan eşler
  • Sağlık sorunları ile ilgili sorun yaşayan eşler
  • İş, kariyer ve eğitim yaşantısı ile ilgili sorunlar yaşayan eşler
  • Çocuğa yansıyan ilişki sorunu yaşayan eşler
  • Kayıplarla ilgili ilişki sorunu yaşayan eşler
  • Cinsel sorunları olmayan ama daha kaliteli bir cinsellik yaşamada sorunları olan eşler

– Ayrılma – boşanma sorunları

– Tek ebeveynli aile sorunları

– Yeniden evlilik sorunları

– Akraba evlilikleri sorunları

Deneyimsel Oyun Terapisi

Oyun çocuğun dili ve oyuncaklar onların dünyasıdır.

Landreth, 2002

Oyun terapisi nedir?

Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. Kısacası büyükler için ‘psikolojik danışmanlık’ kavramı ne ise çocuklar için ‘oyun terapisi’ de bir anlamda odur. Büyükler sorunlarını sözlerle, çocuklar ise oyunla anlatır. Terapist araç olarak çocuğun kendini en doğal şekilde dışa vurum tarzı olan oyunu kullanır. Çocuklar da terapiste duygularını oyuncaklar yardımıyla anlatırlar. Güvenli bir ortam yaratan eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Terapi süresince çocuklara, duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çeşitli oyuncaklar sunulmuştur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar.

Neden çocuklara oyun terapisi?

Çocuklar oynamayı severler. Çocuklar duygularını büyükler gibi anlamlandıramadıkları gibi, duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan terapi şekli çocuklara uymaz. Oyun çocuklar için terapi anlamında kullanıldığında, çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etme ortamı bulur. Çocuklar oyun sırasında yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını yeniden yaratırlar. Oyun terapisinin avantajı, çocukların gelişimlerine uygun terapisel oyunu oluşturabilmelerindendir. Terapist ile çocuğun kurduğu terapisel ilişki ise, çocukların yaşadıkları stresli yoğun duygusal tecrübeyi yansıtan oyunu yarattıklarında, kendilerini güvenli hissetmelerini sağlayan olan en önemli unsurdur.

Oyun terapisinde ne olur?

Oyun terapisi yardımıyla çocuklar içsel dünyalarında mücadele ettikleri duygusal olaylarını bir araya toplayan oyunlar yaratabilirler. Bu tecrübeleri genelde çocuk sözel olarak dışa vuramaz. Çocuk yaratacağı oyuna uygun duygusal sorunlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Bu ifade ile başlayan oyun, oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla ilgili anlama ve rahatlık sağlayana kadar devam eder.

Çocuğumun oyun terapisine ihtiyacı var mı?

Kimi çocuklar hayatlarının bazı zamanlarında zor bir süreç içine girebilirler. Örneğin anne babanın ayrılması, arkadaş edinmede zorlanmak, okulda ya da evde değişimlere adapte olamamak, hırçınlık, içe kapanıklık v.s. Bazı çocuklar bu tür dönemlerde başka çocuklara nazaran daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilirler. Eğer siz yada çocuğunuzun hayatındaki başka bir büyük, çocuğunuzla iletişimde yada onun kimi davranışlarında zorluk yaşıyor ise oyun terapisi size yardımcı olabilir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi (Expressive Arts Therapy)

Sanatın  iyileştirici gücü, ızdırabı ortadan kaldırmasında değil, bu ızdırabın tam da ortasındayken bizi tutup kapsayabilmesinde yatar. Böylelikle kaosu inkar etmeden ve ondan kaçmadan ona tahammül edebiliriz.

Stephen K. Levine 

Psikoloji, sağlık  eğitim, rehabilitasyon, sosyal hizmet gibi pek çok alanda  ve pek çok yaştaki birey ve grupların gelişiminde   etkili olan Dışavurumcu Sanat Terapisi sanat aracılığıyla iyileşmeyi ve değişim yaratmayı esas alır.

Dışavurumcu Sanatlar (EXA) kaynağını, dünyaya güzellik getirecek olan yaratıcı eylemler aracılığıyla dönüştürebilme kapasitemiz olan POIESIS’ten alır.

Antik Yunan’a ait bir kelime olup, “yapma- ortaya koyma” dan gelmektedir.  (bkz. Stephen K. Levine). Estetik deneyimin kendisi tarih boyunca insan ve toplulukların kendi doğalarına ve kendilerini çevreleyen doğayla  bağlarını korumada esas olduğu üzere, beden, zihin ve duyguyu bütünleştirici gücüyle beraber olmuşlardır. Bu nedenle  EXA’da sanatın kendisi merkezde durur, sanat yorumlanan bir araç veya teşhis aracı olmaktan ötedir. Sanatı tekrardan insanın gündelik varoluşunun bir parçası olmasının yollarını gösterir, taze bakış açıları kazanmamıza öncülük eder.

EXA’nin bir diğer bağlı olduğu kaynak ise “fenomenolojik” yaklaşımdır.

Önceden tanımlanmış ve formülize edilmiş kuramsal varsayımlar değil, deneyimin yaşandığı andaki durumun doğasını araştırmak önemlidir. Ele alınan konu üzerinde konuşmaktan öte, beraber  güvene dayalı ilişki  ve ortam içinde süreç ilerler.

*Yazan: Fulya Kurter Musnitsky

%d blogcu bunu beğendi: